Mobil Sıcak Satış Sistemi

Satış Faturası : Ziyaret edilen cariye sistem üzerinden fatura kesilip, bluetooth yazıcı üzerinden faturanın çıktısı alınır. Ziyaret edilen cari peşin müşteri ise sistem otomatik olarak, tahsilat makbuzuna yönlendirme yapar. Plasiyer buradan nakit veya k.kartı ödemesini alıp tahsilat makbuzun oluşturur, eğer isterse tahsilat makbuzun da sistem üzerinden bluetooth üzerinden yazıcıya gönderilip tahsilat makbuzu cariye verilir. ,

Satış İrsaliyesi : Ziyaret edilen cariye sistem üzerinden irsaliye kesilip, bluetooth yazıcı üzerinden irsaliyenin çıktısı alınır, sistem seçilen cari e-fatura carisi ise fatura kesme işlemine izin vermez irsaliye ekranına yönlendirmesini yapar. Bu kontrolle e-fatura carisine yanlışlıkla fatura kesilmesinin önüne geçilmiş olur. ,

İrsaliye ve fatura menülerinde araç içi anlık stok görülebilir. Sistem aracındaki stok kadar satışına izin verir. Özet ile araçta stoğun eksiye geçmesini engeller. Bire Bir KGG İade : İade tipi seçilerek ürün ve miktar girilir. İade irsaliyesi oluşturulur.

Gün Başı Ve Gün Sonu raporlarıyla depodaki teslim eden kişi ve aracına alan sorumlu arasındaki kargaşayı önlemek adına gün başı raporunda plasiyerin sabah aldığı ürünlerin listesi çıkartılıp depocuya teslim edilir. Gün sonu raporu ise gün içerisinde yapılan satışlardan sonra araç içinde kalan ürünlerin iadelerin, yapılan tahsilatın ayrıntılarını verecek şekilde döküm evragı oluşturur.

Demo Talep Formu